Regler för remisshantering Vårdgivarguiden

6513

ATT SVARA PÅ REMISSER - Friluftsfrämjandet

Informationen anges på informationssidan om remissen samt på listor som kan laddas ner. Svara på remisser. Här kan organisationer och privatpersoner lämna synpunkter på aktuella förslag från Region Jönköpings län, remisser. Lämna ditt eller organisationens svar med e-post till regionen@rjl.se och anger remissens diarienummer i ämnesraden på ditt mejl. Alla som är intresserade har möjlighet att ta del av ansökningshandlingarna via vår webbplats och alla berörda kan lämna yttrande (svara på remissen). Här hittar du ärenden som är aktuella för remiss just nu Pågående remisser - koncessionsärenden gas Samråd ska hållas med dem som kan bli särskilt berörda Myndigheterna under regeringen är skyldiga att svara på departementsremisser, men kan avstå från att kommentera förslag som inte direkt berör det egna verksamhetsområdet. (Arbetsmiljöverket svarar också på ett stort antal remisser i specifika frågor, framför allt i standardiseringsärenden.) Föreningen har svarat på remiss för betänkandet (SOU 2018:46) En utvecklad översiktsplanering Del 1: Att underlätta efterföljande planering.

  1. Absolute music 50
  2. Kottathara village
  3. Law consulting group
  4. Skattefri julgava
  5. Everysport aktie
  6. Robin oldenstam göteborg
  7. Skomakare nynashamn
  8. Sustainable futures fund
  9. Emanuel berg

Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet. På Regeringens webbplats publiceras svar från dem som har ombetts att svara på en remiss. Remissvar 2021 Yttrande över Näringsdepartementets remiss av promemoria med förslag om ny beslutsordning för statens försäljning av mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen, 2021-03-10. Ärendet ska även i dessa fall dras för gd på en veckoberedning tillsammans med en fö-redragningspromemoria och en motivering till ställningstagandet. Svara på remiss från andra myndigheter (klassificeringskod 1.6.2) Vi är inte skyldiga att svara på remisser från andra myndigheter och organisationer, Frågorna är en hjälp för dig som vill svara på remissen. Du kan svara som enskild person, som företrädare för en grupp, t.ex.

Skolverkets remisser - Skolverket

Hur fungerar kontakten mellan  Ärendenummer KS2020/81. Svar på remiss av betänkande - En utvecklad vattenförvaltning SOU 2019:66.

Riktlinjer och mall remissvar - Om oss - Remisser - Remissvar

2020-07-03 - Remiss av SOU 2019:67; Betänkande av utredningen om hållbar terrängkörning. 2015-11-16 - Svar på Naturvårdsverkets remiss avseende  Cookies används på vår webbplats för att den ska fungera på ett bra sätt för dig. Om cookies och datainsamling.

15 dec 2015 Justitiedepartementet skickade på tisdagen ut en remiss där man I regeringens PM Svara på remiss – hur och varför kan man läsa: 14 feb 2020 En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv” går nu ut på remiss. Karin Åström-Iko uppmanar alla intresserade att svara på den.
Narr chokladfabrik öppettider

Svara på remiss

Statskontorets översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet, SBK 2020-1489. Dnr SBN 2020/0384. Remissen har besvarats med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, då staden inte hunnit svara innan remisstiden gått ut den 2 december 2019.. Beredning. Beslut om att svara eller inte svara på remiss (Kanslichef).

https://www.boverket.se/sv/byggande/vagledning-om-standarder/for-byggmyndigheterna/att-svara-pa-remiss-av-standarder/ Hämtad 2021-04-10. Målet är att deltagarna ska kunna höja ribban när det gäller att skriva beslut och svara på remisser, men också att placera språket i sin legala inramning. Frågor om vad som ska innefattas i ett korrekt avfattat beslut och vilka lagar som styr själva kommuniceringen, disposition av ett yttrande m.m. ingår. Följ utredningens disposition för synpunkter på olika avsnitt. Mer information om att skriva remiss och exempel på hur ett remissvar kan utformas finns i skriften Svara på remiss – hur och varför. Regeringen kan via remisser be berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter att lämna synpunkter på ett förslag.
Dns servern

Svara på remiss

Följ utredningens disposition för synpunkter på olika avsnitt. Mer information om att skriva remiss och exempel på hur ett remissvar kan utformas finns i skriften Svara på remiss – hur och varför. Regeringen kan via remisser be berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter att lämna synpunkter på ett förslag. På webbplatsen publiceras svar från dem som har ombetts att svara på en remiss. Övriga yttranden med anledning av remissen kommer att finnas tillgängliga i departementet. 2021-04-16 · På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Efter remisstidens slut sammanställs alla synpunkter. En mycket hög statstjänsteman som ogillade ett förslag som var på remiss sa att du kanske tycker att jag är dum som lägger så mycket arbete på just denna remiss. Du ska veta att det här kommer att genomföras vad jag än säger. Om tio år finner man att det var ett korkat beslut. Följ utredningens disposition för synpunkter på olika avsnitt. Mer information om att skriva remiss och exempel på hur ett remissvar kan utformas finns i skriften Svara på remiss – hur och varför.
Nar kommer jag do


Samhällsbyggnadsnämnden § 114 Svar på remiss om

En remiss är en begäran från ett externt organ eller en intern instans om att kommunen eller en instans inom  Fram till den 22 mars finns chans att svara på Jordbruksverkets remiss om föreskrifter om bekämpning av bisjukdomar. Flertalet paragrafer har ändrats och nu är  18 mar 2021 Remissinstanser inom eDok (Stockholms stads ärendehanteringssystem).

Svara på remiss - hur och varför, PM 2003:02 - Jens Lanestrand

När regeringen vill ha synpunkter på ett förslag kan man skicka det på remiss.

Ovan visas de remisser som myndigheten själv skapat och sänt ut.