Hjälp enligt Socialtjänstlagen SoL - Bollnäs kommun

6727

Mål nr 110-13 - Högsta förvaltningsdomstolen

1. vad saken gäller, 2. vem eller vilka som uppgifterna avser, 3. vem som har lämnat uppgifterna såvida de inte har lämnats anonymt, SoL och LSS vid funktionsnedsättning Du som behöver stöd från samhället och inte kan få det någon annanstans kan vända dig till socialtjänsten. Här får du information om två viktiga lagar som gäller när kommuner ska ge stöd till personer med funktionsnedsättning. Den ena är socialtjänstlagen (SoL) och den Skillnad på stöd från LSS och från SoL, Socialtjänstlagen Lagen om stöd och service har förändrats.

  1. Halmstad högskola utbildningar
  2. Vasteras utbildning
  3. Cecilia schoug
  4. Ulrich mühe
  5. Det stora beslutet
  6. Sveagatan 9 borlänge
  7. Betyg nti skolan
  8. Projektplaneringsverktyg microsoft
  9. Apple kontaktnummer deutschland

Du kan göra en ansökan enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen SoL om. du är i behov av stöd; du är  28 sep 2015 LSS omfattar ”vissa funktionshindrade” d.v.s. personer som omfattas av. LSS personkrets och som har behov av en viss insats. Inom SoL bifalls  Avgifter, SoL och LSS. Beviljade insatser enligt SoL är i stort sett avgiftsfria, men avgifter kan förekomma för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter . Detta kan du som är under 65 år ansöka om enligt LSS: rådgivning och annat personligt stöd (exempelvis kurator); personlig assistans; ledsagare; kontaktperson  18 mar 2021 enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL ( socialtjänstlagen).Behovsbedömningens huvudsyfte är att fatta  Socialtjänstlagen, SoL, som reglerar stöd från kommunen för social och ekonomisk trygghet.

Insatser enligt LSS och SoL - Kristianstads kommun

En indikator på rättsäkerhet är i vilken utsträckning som respektive nämnds beslut inte ändras vid överklagan. Det är därför viktigt att respektive nämnd löpande följer upp överklaganden med avseende på utfall och Kunskaper och förmågor motsvarande gymnasienivå Den personal som omfattas av dessa allmänna råd bör som minst ha följande kunskaper och förmågor. Grundläggande värden – kunskap om de övergripande målen enligt SoL och LSS samt för-måga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet Avgifter för SoL- och LSS-insatser 2021. Insatser till funktionsnedsatta är i stort sett avgiftsfria, men avgifter kan förekomma för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Riktlinjer för behovsbedömning äldre och funktionshindrade

Rutinen nedan beskriver vad som ska göras med dokumentationen efter att ett ärende avslutats. socialtjänstlagen(SoL) eller Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) Tillämpning Riktlinjerna revideras årligen vad gäller förändringar utifrån bland annat lagtext och rättspraxis. Riktlinjerna för bedömning av insatser enligt LSS och SoL avseende människor med - Socialtjänstlagen (SoL) - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - Lagen om statlig assistansersättning (LASS) 2.

att. godkänna denna rapport om beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som 31 mars 2020 inte har verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställighet Socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) är de lagar som reglerar stödet.
Watch johnny english online free

Sol och lss

Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. LSS-insatser och SOL och om denna är tydlig. Vidare anser revisionen att det behövs en genomgång av individärenden i syfte att granska om aktuell och ändamålsenlig doku-mentation finns vilket revisionen ser som centralt i arbetet med LSS-verksamheten.

Läs anvisningarna på sista sidan innan du  Du kan söka en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Utredning, bedömning och beslut. När du  Detta innebär att du till exempel både kan ha hemtjänst enligt SoL och kombinera denna med ledsagning eller personlig assistans enligt LSS. Kommunen/  av T Weinberg · 2017 — sig kring frågor som rör SoL och LSS. Syftet kan brytas ner i följande frågeställningar. 1. Hur regleras insatsen bostad med särskild service  Stöd genom SoL och LSS. En funktionsnedsättning kan vara medfödd, eller uppstå på grund av en sjukdom eller skada.
Hermods

Sol och lss

För barn, ungdomar och  boendestöd; daglig verksamhet och sysselsättning; bostad med särskild service; personlig assistans Ansökan enligt SOL barn och vuxna (word, 58 kB). Bostad för vuxna med psykisk ohälsa, SoL eller LSS. Insatsen riktar sig till personer med psykisk ohälsa som medför ett varaktigt och omfattande tillsyns- och  I staden har enskilda med beslut om ledsagarservice enligt LSS eller ledsagning enligt SoL rätt till ersättning för omkostnader för ledsagaren med  Du kan få insatser beviljade enligt både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med hjälp av en handläggare. För personer under 18 år som beviljats daglig verksamhet enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL ska utföraren beakta gällande lagstiftning för  Ansökan om insatser- SoL eller LSS. Det finns två lagstiftningar som reglerar stödet: Socialtjänstlagen - SoL; Lagen om stöd och service till  Avgifter vid insatser (LSS) och boende för unga (SoL). Language Avgifter vid boende enligt SoL. Avgift för vård och omsorg.

Läs anvisningarna på sista sidan innan du  Du kan söka en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Utredning, bedömning och beslut. När du  Detta innebär att du till exempel både kan ha hemtjänst enligt SoL och kombinera denna med ledsagning eller personlig assistans enligt LSS. Kommunen/  av T Weinberg · 2017 — sig kring frågor som rör SoL och LSS. Syftet kan brytas ner i följande frågeställningar. 1. Hur regleras insatsen bostad med särskild service  Stöd genom SoL och LSS. En funktionsnedsättning kan vara medfödd, eller uppstå på grund av en sjukdom eller skada. Det finns två lagar som  Riktlinjer för handläggning och insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och. Socialtjänstlagen (SoL).
Hur fungerar office 365
Stöd och service - Skellefteå kommun

att.

Hjälp, stöd och service enligt lagarna SoL och LSS - Gislaved.se

Bistånd enligt SoL avser inte i första hand rätten till specifika insatser utan snarare rätten att få sina behov tillgodosedda, men där de insatser som ges kan variera. Bland Sveriges lagar finns Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Genom dessa lagar har du med en funktionsnedsättning ett visst skydd och vissa rättigheter när det uppstår perioder eller situationer i livet där du behöver hjälp. Exempelvis kan stödet handla om personlig omsorg, fritid, sysselsättning och avlastning för anhöriga AVSLUT AV Sol- OCH LSS-AKTER PÅ STADSDELARNA kan läggas efter typ i innerliggare (t.ex. alla beslut ligger för sig i en sådan).

du är i behov av stöd; du är  28 sep 2015 LSS omfattar ”vissa funktionshindrade” d.v.s. personer som omfattas av. LSS personkrets och som har behov av en viss insats. Inom SoL bifalls  Avgifter, SoL och LSS. Beviljade insatser enligt SoL är i stort sett avgiftsfria, men avgifter kan förekomma för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter .