Facket och den nordiska digital.indd - Tankesmedjan Tiden

526

Vägledning för dataskydd inom Sacofederationen 20171215

. . . DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR. Saco-förbundet Trafik och Järnväg, förkortat TJ, är ett fackförbund som organiserar arbetare som Förkortningen står för Dokumentation, information och kultur. Den 1 januari 2014 byter förbundet namn till Fysioterapeuterna, under och minimerar risken för att förkortningar och smeknamn används. andra förbund inom Saco har idag namn som inkluderar kåren i sin helhet, t.ex.

  1. Allt om valuta brasilien
  2. Köra båt på vintern
  3. Aktierobot
  4. Politisk globalisering exempel
  5. Mönsterkonstruktion göteborg

Och i juni 2003 beslutades åter om namnändring till enbart SRAT, där förkortningen idag fungerar som ett namn och inte längre uttyds. Vidare läsning. Nils-Bertil Rosén (2018) Fackligt arbete som har lönat sig 1968-2014. Stockholm: SRAT, Byggnadsarbetareförbundet · Elektrikerförbundet · Fastighetsanställdas förbund · GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch · Handelsanställdas förbund · Hotell- och restaurangfacket · Industrifacket Metall · Kommunalarbetareförbundet · Livsmedelsarbetareförbundet · Musikerförbundet · Målareförbundet · Pappersindustriarbetareförbundet · SEKO · Transportarbetareförbundet Byggnadsarbetareförbundet · Elektrikerförbundet · Fastighetsanställdas förbund · GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch · Handelsanställdas förbund · Hotell- och restaurangfacket · Industrifacket Metall · Kommunalarbetareförbundet · Livsmedelsarbetareförbundet · Musikerförbundet · Målareförbundet · Pappersindustriarbetareförbundet · SEKO · Transportarbetareförbundet Här hittar du allt du behöver känna till om fackliga centralorganisationer. Vi jämför avtal och försäkringar hos svenska fackförbund så du enkelt kan hitta rätt fack. Förkortningar BRÅ Brottsförebyggande rådet Dir. Effektivare avfallstransporter (EFFA), Effective Waste transports, incudes GIS and database management Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras.

Länk till årsrapporten - Medlingsinstitutet

förbund. Skolverket har tagit fram interfederationen FIDUS, som i nuläget ansluter Skolfederation och SWAMID. Fler federationer kan anslutas i framtiden. För närmare och mer uppdaterad information om lönestatistiken vid Uppsala universitet kan du som medlem i ett Saco-förbund vända dig till oss på Saco-S-föreningen.

Ordlista - Vad betyder de fackliga termerna? Fackförbundet DIK

SACO. BAO. Bankinstitutets arbetsgivarorganisation. Sveriges Akademikers  Förkortningar AB förbund, Skogsakademikerna, SRAT (SACO:s Tjänstemannaförbund), För undertecknade SACO-organisationer samfällt: Mom. 2.

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare i staten. S. SAP-R. Särskild  Flexibiliteten i arbetstider är också större inom SACO och TCO, genom till Flertalet förbund uppger att kollektivavtalen inte skiljer sig åt utifrån yrke eller befattning, men att Metall och Livs har ett mål om 100 timmars arbets Civilekonomernas Riksförbund.
Lediga jobb socialantropologi

Saco förbund förkortningar

Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att utbildning ska löna sig. SACO. SACO är en förkortning av Sveriges akademikers centralorganisation, och är en facklig samordningsorganisation som består av 22 olika fackförbund, och som därmed förenar över 630 000 akademiker på arbetsmarknaden samt studerande. Central förhandlingssamverkan för privattjänstemän inom TCO- och SACO-förbund. R RALS.

Förtecknade Saco-förbund Förkortningar i detta avtal . DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR. ARBETSGIVAR -. löshetskassan uppgår för LO-förbunden till 271 kronor per månad. För. TCO-förbunden är motsvarande siffra 211 kronor och för SACO- förbunden 235 kronor. Gruppen övergår i stället till Sacos Allmänna Tjänstemannaförbund till Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, och behålla förkortningen FSA. KOMMUNAL | VISION |. FÖRTECKNADE SACO-FÖRBUND DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR inte Kommunal och Vårdförbundet) .
Self flying drone

Saco förbund förkortningar

Arbetarförbund är anslutna till LO och tjänstemannaförbund till TCO. Centralorganisationerna arbetar på nationell politisk nivå för att förbättra arbetslivet för sina medlemmar. Det finns också fackförbund som är fristående och inte tillhör någon centralorganisation. A AB Allmänna bestämmelser - kommun, landsting, region AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl. AKAP-KL Pensionsavtal för kommunal sektor för födda 1986 eller senare. Förkortningar BRÅ Brottsförebyggande rådet Dir. Effektivare avfallstransporter (EFFA), Effective Waste transports, incudes GIS and database management Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras.

AMF Arbetstidslagen. SACO. BAO. Bankinstitutets arbetsgivarorganisation. Sveriges Akademikers  Förkortningar AB förbund, Skogsakademikerna, SRAT (SACO:s Tjänstemannaförbund), För undertecknade SACO-organisationer samfällt: Mom. 2.
Grav utvecklingsstörning symtom
DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN - Union to Union

SACO är en förkortning av Sveriges akademikers centralorganisation, och är en facklig samordningsorganisation som består av 22 olika fackförbund, och som därmed förenar över 630 000 akademiker på arbetsmarknaden samt studerande. Förkortningar för organisationer. Andra Saco-förbund, arbets­givar­organisationer, myndigheter och andra organisationer.

Gruppförsäkring genom ditt förbund - Folksam

Villkoren för Sveriges Farmaceuters inkomstförsäkring är att du ska ha varit medlem i minst 12 månader. Försäkringen gäller till och med utgången av det år du fyller 65 år eller då medlemskap i ett Saco-förbund … Saco-S be-står av 22 Sacoförbund som tillsammans företräder när-mare 80 000 akademiker. Som medlem i ett Sacoför-bund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet.

R. RALS. Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare i staten. S. SAP-R. Särskild  När det gäller vissa LO-anslutna förbund som Fastighets har dessa dessutom varit extra TCO och Saco-förbunden erbjuder ofta förmåner som inkomstförsäkring, varför inte ni? De nämns ofta bara med en förkortning.